בסיס ידע

מילון לתנאי עבודה

הטבות גמישות - cafeteria benefits, flexible benefits

תוכנית לפיה ניתנת לעובדים חבילת הטבות, ממנה בוחר כל עובד את ההטבות הרצויות לו, במסגרת התקציב שהועמד לרשותו. בדרך זו מושגת התאמה טובה יותר של ההטבות לצרכיו של העובד, ולפיכך גדל ערכן של ההטבות בעיני העובד מבלי שתגדל עלותן למעביד.