בסיס ידע

מילון לתנאי עבודה

החזקת טלפון - phone allowance

החזקת טלפון, בדומה להחזקת רכב, הוא תשלום שלכאורה מהווה השתתפות המעביד בהוצאות העובד להחזקת טלפון, אך אין קשר הדוק בין התשלום ובין ההוצאות בפועל שהיו לעובד. במגזר הציבורי מקובל תשלום זה בשני רכיבים:

  • השתתפות בהוצאות הקבועות;
  • מכסת שיחות שמוקצבת לעובד בהתאם לדרגתו, עבור כל שיחה ניתן תשלום בהתאם לתעריף שיחת טלפון.

החזקת טלפון בדרך כלל אינה מזכה את העובד בתנאים סוציאליים.