בסיס ידע

מילון לתנאי עבודה

הוועדה הציבורית לבחינת גיל הפרישה -

ועדה שמונתה על-ידי הממשלה בחודש ספטמבר 1997 והגישה המלצותיה בחודש יולי 2000. המלצותיה העיקריות הן העלאת גיל הפרישה והשוואת גיל הפרישה של נשים וגברים. 

גיל הפרישה האחיד לנשים וגברים שהציעה הוועדה הוא 67 שנה. הזכות לצאת לפרישה מוקדמת (תוך הפחתה מתאימה של זכויות הפנסיה) תחל בגיל 60, לנשים וגברים כאחד. שינויים אלה הומלץ לממש באופן הדרגתי, במהלך שנים אחדות. המלצותיה של הוועדה באו לידי מימוש בשנת 2004, בחוק גיל פרישה.