בסיס ידע

מילון לתנאי עבודה

הדרכה - training

פעילות שמבצע המעביד להרחבת הידע והיכולת של עובדיו. ההדרכה נועדה לרענון הידע הקיים של העובד, להטמעת טכנולוגיות ושיטות עבודה חדשות, ולהכשרת העובד למילוי תפקידים חדשים. מבחינת הקשר בין זמן ההדרכה וזמן העבודה קיימות וריאציות אחדות:

  • הדרכה קודם עבודה (pre-service training)ההדרכה ניתנת לעובד בצורת קורס המתקיים לפני התחלת העבודה ומכשירה אותו לעבודה.
  • הדרכה אגב עבודה (OJT - on the job training) : הדרכה הניתנת לעובד תוך כדי ביצוע העבודה, באמצעות הצמדת העובד החדש   לחונך שמדריכו ומפקח על עבודתו.
  • הדרכה מחוץ לעבודה (off the job training): הדרכה המתבצעת מחוץ למקום העבודה, בבתי ספר שנועדו לכך.