בסיס ידע

מילון לתנאי עבודה

הבטחת הכנסה - income support, income maintenance

הבטחת הכנסה למעוטי יכולת, שנועדה למנוע מהם עוני, היא מתפקידיה המרכזיים של מדינת רווחה. בישראל מיושמת גישה זו בחוק הבטחת הכנסה, באמצעותו מובטחת לכל משפחה הכנסה חודשית מזערית, שתשולם לה על-ידי המוסד לביטוח-לאומי, כאשר אין בני המשפחה מצליחים להשתכר סכום זה בעצמם. גובה הסכום המשולם כהבטחת הכנסה תלוי לפיכך בגודל המשפחה ובהכנסתה, והוא ניתן למשפחות שכלל אין להן הכנסה אחרת, וגם למשפחות שהכנסתן נמוכה מההכנסה המזערית לעניין זה.

מספר המשפחות המקבלות הבטחת הכנסה גדל בהתמדה בעשור האחרון של המאה העשרים, מ-32 אלף משפחות בשנת 1990 ל-128 אלף משפחות בשנת 2000.