בסיס ידע

מילון לתנאי עבודה

דרגת נכות -

מידת הפגיעה בתפקודו השוטף של אדם עקב נכות או מחלה קשה. דרגת הנכות נקבעת על-ידי ועדה של המוסד לביטוח לאומי, לשם קביעת זכויות הנכה בענף ביטוח נכות או ביטוח נפגעי עבודה. קביעה זו משמשת גם לקביעת זכותו של הנכה לפטור ממס הכנסה לפי סעיף 9(5) לפקודת מס הכנסה.

קרן פנסיה קובעת דרגת נכות לשם קביעת פנסיית נכות המגיעה לחבר.