בסיס ידע

מילון לתנאי עבודה

דרגה - ranking

בארגונים שבהם מוסדר השכר באופן קיבוצי מהווים הדירוג והדרגה גורם בסיסי בקביעת שכרו של העובד. 

דירוגו של העובד נקבע לפי השכלתו ותפקידו, והוא משתנה לעתים רחוקות, כאשר חל שינוי במאפיינים אלה. שינוי דרגתו של העובד הוא הכלי העיקרי לקידום שכרו. 

במגזר הממשלתי ובמגזר ההסתדרותי מקובלים עשרות דירוגים מקצועיים, ובהם דירוג מהנדסים, דירוג הרופאים, דירוג עיתונאים, דירוג עובדי-הוראה וכו', וכן דירוג עובדי המינהל והשירותים (לשעבר הדירוג האחיד), שבו מדורגים עובדים שאינם נכללים באף אחד מהדירוגים המקצועיים. בנוסף לדירוגים ארציים אלה, קיימים בארגונים שונים, הן במשק הציבורי והן במגזר הפרטי, דירוגים ספציפיים, שתואמים את מבנה התעסוקה בארגון.