בסיס ידע

מילון לתנאי עבודה

דמי מחיה - maintenance allowance

תשלום הניתן לאדם המקדיש את עיקר זמנו ללימודים או להכשרה מקצועית. במסגרת ענפי ביטוח נפגעי עבודה וביטוח שאירים של המוסד לביטוח לאומי משולמים דמי מחיה ליתום המקדיש את עיקר זמנו ללימודים על-יסודיים או להכשרה מקצועית, ולאלמן או אלמנה העוברים הכשרה מקצועית.