בסיס ידע

מילון לתנאי עבודה

דמי כלכלה - subsistence allowance

תשלום שניתן לעובד כפיצוי על הוצאות קיום שנגרמו לו עקב עבודתו, למשל עקב עבודת שעות נוספות. התקשי"ר, למשל, מעניק דמי כלכלה לעובד ביום שבו הועסק לפחות שתי שעות נוספות, וכן לעובד במשמרת שלישית שלא סופקה לו ארוחת לילה.