בסיס ידע

מילון לתנאי עבודה

דין וחשבון שנתי - annual report

דין וחשבון המוגש לאחר תום שנת המס לפקיד השומה, ובו פירוט כל ההכנסות של הנישום והניכוי במקור שנוכה מהכנסתו. מרבית השכירים פטורים מהגשת הדין וחשבון השנתי. חייבים בהגשת הדין וחשבון שכירים שקיבלו דרישה מפורשת מפקיד השומה, שכירים שהכנסתם גבוהה במיוחד ועוד. לשכיר המועסק בשני מקומות עבודה כדאי פעמים רבות להגיש דין וחשבון שנתי, כדרך לביצוע תיאום מס. מקור עיקרי למילוי הדו"ח השנתי הוא טופס 106 שמקבל העובד ממעבידו.

למילוי הדין וחשבון השנתי יש להשתמש באחד משני טפסים:

  • טופס 135: נועד רק לשכירים.
  • טופס 1301: נועד לכלל הנישומים, כולל שכירים שיש להם גם הכנסה כעצמאיים.

לסיוע במילוי טפסים אלה משמשת חוברת בשם "דע זכויותיך וחובותיך" שמפרסמת רשות המסים בישראל בעקבות סיומה של כל שנת מס.

לתקנות מס הכנסה (פטור מהגשת דין וחשבון), התשמ"ח-1988.
לאתר של מאגר הטפסים של רשות המסים.
לחוברת "דע זכויותיך וחובותיך" לשנת 2008