בסיס ידע

מילון לתנאי עבודה

דילול עיסוקים - job dilution

פירוקו של עיסוק, שלביצועו נדרש עובד מנוסה ומיומן, לעיסוקי משנה, שהפשוטים שבהם ניתנים לביצוע גם על-ידי עובדים פחות מיומנים.