בסיס ידע

מילון לתנאי עבודה

דורש עבודה - work enquirer, job seeker

מובטל הפונה ללשכת התעסוקה בחפשו אחר עבודה. בחודש יולי 2001 נרשמו בישראל 186,400 דורשי עבודה - המספר הגדול ביותר בתולדות המדינה. רק דורשי עבודה זכאים לדמי אבטלה, כאשר הם מקיימים תנאים הנקובים בחוק הביטוח הלאומי

מספרם של דורשי העבודה אינו משקף את מלוא היקפה של האבטלה, משום שישנם חסרי תעסוקה שאינם טורחים לפנות ללשכת התעסוקה משום שאינם חשים שפעולה זו תביא להם תועלת. ההבדל בין מספרם של דורשי העבודה למספר הבלתי מועסקים בולט במיוחד במועד שבו מוחמרים תנאי הזכאות לדמי אבטלה: במועד זה חלה ירידה במספרם של דורשי העבודה, בלא ששינוי זה ילווה בשינוי במספרם של הבלתי מועסקים.