בסיס ידע

מילון לתנאי עבודה

גרפולוגיה - graphology

טכניקה לניתוח אופיו של אדם על-פי כתב ידו. יש מעסיקים המשתמשים בטכניקה זו בתהליך המיון של מועמדים לעבודה. 

מנחם גולדברג, נשיא בית הדין הארצי לעבודה, התייחס לטכניקה זו (דב"ע נו/3-129): 

איני רואה כל פסול בכך שמעביד מפנה כתבי יד של מועמדים לעבודה לחוות-דעת גרפולוגית, כל עוד ההפניה היא של כל המועמדים שעברו את תנאי הסף. ... מן המפורסמות הוא שחוות-דעת גרפולוגית ניתנת על-פי כתב יד: שעה שמועמד למשרה נדרש להגיש קורות חיים או מסמך אחר בכתב יד, חזקה עליו שהוא מסכים שכתב ידו יישלח על-ידי מציע העבודה לחוות-דעת גרפולוגית ושזו תשמש את המציע במכלול שיקוליו, אם לקבל את המועמד לעבודה אם לאו. 

גרפולוגיה, בוויקיפדיה העברית
לאתר של אב וויס - גרפולוגיה מנהלית