בסיס ידע

מילון לתנאי עבודה

גרירת ותק - seniority rights dragging

הוותק הבסיסי של העובד נמדד מיום תחילת עבודתו במקום העבודה הנוכחי שלו. ותק זה אינו משקף את הניסיון המקצועי שרכש העובד במקומות עבודה קודמים, ולכן נהוגה גרירת ותק, כלומר התחשבות בוותק שצבר העובד מיום שסיים את הכשרתו המקצועית. הזכויות עליהן משפיעה גרירת הוותק מוגדרות בהסכמי העבודה, ובהן נכללים גובה תוספת הוותק המשולמת לעובד ומכסת ימי החופשה