בסיס ידע

מילון לתנאי עבודה

גמול השתלמות - continuing education payment

רכיב שכר המקובל במגזר הציבורי ומשולם לעובד שצבר מכסה מסוימת של שעות השתלמות.

פרטים על גמול השתלמות וטופסי בקשה לקבלתו נמצאים באתרים של האיגודים המקצועיים:

לאתר של הסתדרות האקדמאים במדעי החברה והרוח (המח"ר)
לאתר של הסתדרות המהנדסים