בסיס ידע

מילון לתנאי עבודה

גיל פרישת חובה - compulsory retirement age

הגיל שבהגיעו אליו ניתן לחייב עובד לפרוש מעבודתו מחמת גילו. בחוק גיל פרישה נקבע גיל פרישת חובה ל-67 שנה, לנשים ולגברים, אך לעובדים שנולדו עד חודש אפריל 1942 נקבע גיל פרישת חובה נמוך יותר.