בסיס ידע

מילון לתנאי עבודה

גיל פרישה מוקדמת - early retirement age

הגיל שבהגיעו אליו זכאי אדם לקבל גמלה, בתנאים מסוימים, אף בטרם הגיעו לגיל פרישה. הגמלה תהיה קטנה מזו שהיתה משולמת לו החל העובד לקבלה רק ממועד הגיעו לגיל פרישה. בחוק גיל פרישה נקבע גיל פרישה מוקדמת ל-60 שנה, לנשים ולגברים, אך לאשה שנולדה עד חודש אפריל 1955 נקבע גיל פרישה מוקדמת נמוך יותר.