בסיס ידע

מילון לתנאי עבודה

גיל העובד -

אחדים מדיני העבודה מתייחסים לגילו של העובד:

גם בפקודת מס הכנסה ובחוק הביטוח הלאומי, וכן בצו הרחבה לביטוח פנסיוני מקיף במשק נקבעות זכויות מסוימות בהתאם לגילו של העובד.