בסיס ידע

מילון לתנאי עבודה

גיוס עובדים - recruitment

התהליך של צירוף עובד חדש למקום עבודה, לשם איוש משרה פנויה. תהליך זה כולל, בין השאר, איתור מועמדים באמצעות פנייה ללשכת התעסוקה, לחברת השמה או ל"צייד ראשים", פרסום מודעת "דרושים", או הפעלת קשרים אישיים (בשיטת "חבר מביא חבר", למשל), ומיון של המועמדים לשם בחירת המתאימים. 

חוק הודעה לעובד ולמועמד לעבודה (תנאי עבודה והליכי מיון וקבלה לעבודה), תשס"ב-2002 מחייב להודיע למועמד לעבודה, המשתתף בהליכי מיון (כלומר זומן לריאיון עבודה או לבחינת מיון) על מצבו בהליך זה. 

מערכת גיוס, באתר חילן