בסיס ידע

מילון לתנאי עבודה

גיוון תעסוקתי - employment diversity

פעילות להעסקה של עובדים שנועדה למצות את הפוטנציאל של כלל האוכלוסיות - גברים ונשים, בני מיעוטים, וכדומה. בישראל מתמקד מושג זה בהעסקתם של חרדים וערבים, שלהם נוכחות מצומצמת בשוק העבודה, כמו גם העסקתם של עולים חדשים.