בסיס ידע

מילון לתנאי עבודה

גיהות תעסוקתית - occupational health

פעילות למניעת היווצרותו של סיכון לבריאותם של העובדים במקום העבודה. הפעילות כוללת הגנה על העובדים מפני מחלת מקצוע הנובעת ממפגעים כימיים, פיזיים, ביולוגיים ואחרים שעלולים להימצא בסביבת העבודה.