בסיס ידע

מילון לתנאי עבודה

בריחת מוחות - brain drain

מעברם של עובדים מומחים, בעלי ידע מקצועי מעמיק, ובפרט בעלי תואר מתקדם במדעים, למקומות המעניקים להם אתגר מקצועי ושכר טובים יותר. בריחת מוחות ניתנת לזיהוי בשלוש רמות:

  • ברמה המפעלית: מעברם של עובדים למקומות עבודה קוסמים יותר. דוגמה לכך היא מעברם למגזר הפרטי של חיילים שצברו ידע מעמיק במקצועות היי-טק, מיד עם תום החוזה שלהם עם הצבא.
  • ברמה המקומית: בריחתם של צעירים משכילים מיישובי השדה לערים הגדולות, המציעות אפשרויות טובות יותר לקידום מקצועי.
  • ברמה הלאומית: הגירת מומחים למדינות מפותחות, בעלות תשתית מדעית וטכנולוגית עדיפה. ארצות הברית, ארץ האפשרויות הבלתי מוגבלות, היא יעד מועדף בקטגוריה זו לבני כל האומות.

בכל שלוש הרמות, כאשר היקפה של בריחת המוחות הולך ונעשה ניכר, מושקעים מאמצים לעצירת מגמה זו ולהיפוך כיוונה.