בסיס ידע
מילון לתנאי עבודה

בן זוג שאינו בן זוג רשום - unregistered spouse

לבני זוג נשואים מנוהל ברשות המסים תיק אחד, שבמסגרתו מחושב המס לשני בני הזוג. בן הזוג המייצג את שני בני הזוג הנשואים בפני פקיד השומה קרוי "בן זוג רשום", ואילו בן הזוג השני הוא "בן זוג שאינו בן זוג רשום".