בסיס ידע

מילון לתנאי עבודה

בן זוג רשום - registered spouse

לבני זוג נשואים מנוהל ברשות המסים תיק אחד, שבמסגרתו מחושב המס לשני בני הזוג. עד לשנת 1992 ייצג תמיד הבעל את שני בני הזוג בפני פקיד השומה. במסגרת תיקון לפקודת מס הכנסה, שנועד להגביר את השוויון בין המינים, בוטל מעמד זה של הבעל, והוא הוחלף במונח "בן זוג רשום". בן זוג רשום הוא אחד מבני הזוג, לפי בחירתם של בני הזוג, המייצג את הזוג בפני פקיד השומה. לקביעת בן הזוג הרשום אין רק משמעות פורמלית כאמור לעיל, אלא היא עשויה להשפיע במקרים מסוימים על גובה המס החל על בני הזוג. לפיכך נקבעו בפקודת מס הכנסה תנאים לבחירת בן הזוג הרשום. 

טופס הודעה/הצהרה בדבר בחירת "בן זוג רשום", באתר של רשות המסים