בסיס ידע

מילון לתנאי עבודה

בלתי מועסקים - unemployed

אנשים, שעל-פי סקרי כוח אדם שעורכת הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, אינם עובדים. מספר הבלתי מועסקים גדול ממספר דורשי העבודה הרשומים בלשכות התעסוקה, משום שלא כל הבלתי מועסקים מחפשים עבודה באמצעות לשכת התעסוקה: יש המחפשים בדרכים אחרות, יש שנואשו מלמצוא עבודה, ויש שאינם מעונינים בעבודה. בחודש נובמבר 2001 הגיע מספר הבלתי מועסקים ל-248,500, ואילו מספר דורשי העבודה הגיע ל-198,400 בלבד.