בסיס ידע

מילון לתנאי עבודה

בית הדין לעבודה - labor court

בתי הדין לעבודה הוקמו בשנת 1969 בעקבות חקיקתו של חוק בית הדין לעבודה. לשיפוטו של בית הדין לעבודה יוחדו הנושאים הבאים:

בנוסף לשופטים מקצועיים יושבים בדין בבית הדין לעבודה גם נציגי עובדים ונציגי מעבידים.

לבית הדין לעבודה שתי ערכאות:

  • בתי דין אזוריים, שמושבם בערים באר שבע, ירושלים, תל אביב, חיפה ונצרת.
  • בית הדין הארצי, שמושבו בירושלים.

בשנת 1999 התבררו בבתי הדין האזוריים לעבודה 91,438 תיקים.

דפי מידע בנושא בתי הדין לעבודה, באתר הרשות השופטת.
למאמר של חיים ברנזון, מדיניות שיפוטית ומגמות חדשות בבית הדין הארצי לעבודה - איזון שיפוטי קונקרטי וצודק בין עובדים למעבידים, באתר פסקדין - אתר המשפט הישראלי.