בסיס ידע

מילון לתנאי עבודה

בית דין למשמעת - disciplinary court

בית דין המוקם על-פי הסכם קיבוצי או חיקוק, והוא מוסמך לדון בעבירת משמעת של עובדים. במגזר הממשלתי פועלים בתי דין למשמעת לפי חוק שירות המדינה (משמעת), ובמסגרת הרשויות המקומיות פועלים בתי דין למשמעת לפי חוק הרשויות המקומיות (משמעת), תשל"ח-1978. 

הרכב מקובל לשופטים בבית דין למשמעת כולל נציג של העובדים, נציג של המעביד ומשפטן.