בסיס ידע

מילון לתנאי עבודה

ביטוח רפואי - medical insurance, health insurance

ביטוח רפואי הונהג לראשונה בגרמניה על-ידי ביסמארק בשנת 1881. בבריטניה החל ביטוח זה בשנת 1911, בצרפת - בשנת 1928, ובשוודיה - רק בשנת 1947. תושבי ישראל מבוטחים בביטוח בריאות במסגרת חוק ביטוח בריאות ממלכתי, החל משנת 1995. עד לאותה שנה היתה ההצטרפות לביטוח רפואי וולונטרית.

השירות הרפואי, שלו זכאי כל תושב ישראל על פי חוק ביטוח בריאות ממלכתי, ניתן באמצעות קופת החולים שהוא חבר בה. בישראל פועלות ארבע קופות חולים: שירותי בריאות כללית (הגדולה שבהן), מכבי שירותי בריאות, קופת חולים מאוחדת וקופת חולים לאומית. מימון ביטוח הבריאות במסגרת זו נעשה באמצעות שלושה מקורות:

  • דמי ביטוח בריאות, המנוכים משכרו של העובד.
  • תשלום ישיר של החולה בעד תרופות ושירותי בריאות.
  • תקציב המדינה.

להשלמת הביטוח הרפואי בתחומים שאינם נכללים בסל הבריאות, מציעות קופות החולים וחברות הביטוח ביטוח רפואי משלים, למשל למקרה של מחלה קשה או צורך בניתוח מורכב.

לאתר שירותי בריאות כללית
לאתר מכבי שירותי בריאות
לאתר קופת חולים מאוחדת
לאתר קופת חולים לאומית