בסיס ידע

מילון לתנאי עבודה

ביטוח פנסיוני מקיף במשק - comprehensive pension plan

צו הרחבה לביטוח פנסיוני מקיף במשק נועד להבטיח מתן ביטוח פנסיוני לכל עובד. הצו נכנס לתוקף ב-1 בינואר 2008, והוא מחייב להעניק ביטוח פנסיוני לכל עובד שמלאו לו 21 שנה בגבר, 20 שנה באישה, וצבר ותק של שישה חודשים במקום עבודתו, או שהתקבל לעבודה עם ביטוח פנסיוני ממקום עבודתו הקודם. המעסיק פטור מחובה זו ביחס לעובד שהגיע לגיל פרישה ומקבל פנסיה.

צו הרחבה לביטוח פנסיוני מקיף במשק.