בסיס ידע

מילון לתנאי עבודה

ביטוח נפגעי עבודה - work accident insurance

ענף ביטוח זה של המוסד לביטוח-לאומי חל על כל העובדים בישראל (גם כאלה שאינם תושבים), ללא הגבלת גיל, למעט שוטרים, סוהרים וחיילי צבא-קבע. גמלאות במסגרת ענף ביטוח זה יינתנו לעובד שארעה לו פגיעה בעבודה, בתנאי שהפגיעה הוכרה כתאונת עבודה או מחלת מקצוע.

לנפגע-עבודה זכויות אחדות:

 • טיפול רפואי (medical care)
  נפגע עבודה זכאי לטיפול רפואי על חשבון המוסד לביטוח-לאומי. הטיפול כולל: אשפוז, תרופות, מכשירים אורתופדיים ועוד. הפניה לטיפול זה תינתן לעובד ממעסיקו. הטיפול הרפואי ניתן על-ידי קופות החולים, ועל-ידי שירותי הבריאות של המדינה.
 • דמי פגיעה, המחליפים את השכר שהיה משולם לעובד אלמלא נפגע.
 • גמלת נכות מעבודה (work disability pension)
  נפגע עבודה שכתוצאה מהפגיעה נגרמה לו נכות, זכאי לגמלת נכות מעבודה, בין אם חזר לעבודה ובין אם אינו מסוגל לחזור לעבודה. שיעור גמלת הנכות מעבודה תלוי בדרגת הנכות שנקבעה לנפגע ובהכנסתו בשלושת החודשים שקדמו לפגיעה. בעל דרגת נכות של 20% ומעלה לצמיתות זכאי לקצבה חודשית; בעל דרגת נכות של 5% עד 19% לצמיתות זכאי למענק חד-פעמי.
 • שיקום מקצועי (vocational rehabilitation)
  נכה עבודה בעל דרגת נכות של 10% לפחות זכאי לשיקום מקצועי, אם עקב הפגיעה בעבודה אינו מסוגל לעסוק בעבודתו הקודמת או בעבודה מתאימה אחרת.
 • זכויות לתלויים בנפגע עבודה
  לגמלת תלויים זכאים אלמנה/אלמן ויתומים של נפגע עבודה שנפטר כתוצאה מהפגיעה. גובהה של גמלת תלויים יחסי לשכר או להכנסה של הנפטר בשלושת החודשים שקדמו לפגיעה, והיא משולמת, בתנאים מסוימים, גם להורים, אחים, סב או סבה של הנפטר. אלמנה המקבלת גמלת תלויים זכאית, בתנאים מסוימים, להכשרה מקצועית ולדמי-מחיה בזמן לימודיה. אלמנה או אלמן המקבלים גמלת תלויים זכאים, בתנאים מסוימים, לדמי-מחיה עבור אלה מבין ילדיהם הלומדים לימודים על-יסודיים או הנמצאים בהכשרה מקצועית.