בסיס ידע

מילון לתנאי עבודה

ביטוח חיים - life insurance

ביטוח פנסיוני שנועד להבטיח למבוטח ולבני משפחתו (או למוטב אחר שקבע המבוטח) הכנסה, בצורה של תשלום חד-פעמי או קבוע, בתקופה שבה יפסיק המבוטח לעבוד, עקב נכות, זיקנה או מוות. בביטוח חיים ניתן לשלב סוגים רבים של פוליסות:

  • ביטוח ריסק: סכום הביטוח ישולם רק עם מות המבוטח. הפרמיה לביטוח זה נקבעת לפי לוח התמותה אליו משתייך המבוטח, ובהתאם לכך התעריף לגבר גבוה מהתעריף לאשה, התעריף למבוגר גבוה מהתעריף לצעיר, והתעריף למעשן גבוה מאוד לעומת התעריף ללא-מעשן.
  • ביטוח חיסכון: בפוליסה זו אין מרכיב של ריסק, אלא זוהי תוכנית חיסכון שמוצעת על-ידי חברת הביטוח, ולכן במקרה של מות המבוטח בטרם עת יקבלו יורשיו רק את הסכום שהספיק לחסוך עד מותו.
  • ביטוח מעורב: ביטוח זה משלב ביטוח חיסכון עם ביטוח ריסק, כלומר סכום הביטוח הנקוב בפוליסה ישולם עם מות העובד או בהגיעו לגיל פרישה.
  • ביטוח לכל החיים (whole-life insurance): סכום הביטוח ישולם רק עם מות המבוטח, אך בפוליסה ישנו גם מרכיב חיסכון, אותו יכול המבוטח לקבל עם פדיון הפוליסה, גם לפני מותו.
  • ביטוח גמלה: בהגיע המבוטח לגיל פרישה תשולם לו גמלה חודשית על-ידי חברת הביטוח. גובה הגמלה נקבע בעת הוצאת פוליסת הביטוח או בעת הפרישה לפנסיה.

ביטוח חיים נמכר על-ידי חברות הביטוח. במסגרת המשכורת מוצע לעובד ביטוח חיים בתוכניות ביטוח חיים קבוצתי וביטוח מנהלים. כמו כן יכול העובד לרכוש פוליסת ביטוח חיים באופן עצמאי.

לאתר אגף שוק ההון, ביטוח וחיסכון, המכיל מידע רב בנושא זה