בסיס ידע

מילון לתנאי עבודה

ביטוח זיקנה - old-age insurance

ענף ביטוח של המוסד לביטוח-לאומי שנועד לספק לעובד הכנסה בעת זיקנה. למבוטחים בענף זה משולמת קצבת זיקנה חודשית מיום הגיעם לגיל המתאים.