בסיס ידע

מילון לתנאי עבודה

ביטוח אימהות - maternity insurance

ענף ביטוח של המוסד לביטוח-לאומי העוסק בזכויותיה של היולדת. במסגרת ענף זה משולמות גמלאות אחדות:

  • דמי לידה, המחליפים את השכר שהיה משולם ליולדת אלמלא יצאה לחופשת לידה;
  • מענק אשפוז (hospitalization grant), המשולם לבית היולדות שבו התקיימה הלידה;
  • מענק לידה (maternity grant), המשולם ליולדת וגובהו עולה בהתאם למספר הילדים שנולדו ולמספר הילדים שכבר יש ליולדת;
  • קצבת לידה (birth allowance) חודשית, המשולמת ליולדת רק כאשר מספר הנולדים הוא משלושה ומעלה.

לשלושת התשלומים האחרונים זכאית גם יולדת שאינה זכאית לדמי לידה, אך נתקיים בה אחד משני התנאים הבאים:

  • היולדת או בעלה הם תושבי ישראל, אף אם הלידה קרתה בחו"ל;
  • היולדת ובעלה אינם תושבי ישראל, אך הלידה קרתה בישראל, והיולדת או בעלה הועסקו בישראל לפחות שישה חודשים לפני הלידה.