בסיס ידע

מילון לתנאי עבודה

ביטוח אבטלה - unemployment insurance

ענף ביטוח של המוסד לביטוח-לאומי, המבטיח לעובד פרנסה בתקופה שבה יהיה מובטל, וכך מאפשר למובטל קיום נאות בתקופה זו, עם אפשרות למצוא עבודה הולמת. התשלום שניתן למובטל קרוי דמי אבטלה