בסיס ידע

מילון לתנאי עבודה

בחירות - elections

בסעיף 10 לחוק יסוד: הכנסת נאמר "יום הבחירות יהיה יום שבתון, אך שירותי תחבורה ושאר שירותים ציבוריים יפעלו כסדרם". בסעיף 136 לחוק הבחירות לכנסת נקבעה החובה לשלם לעובד שכר בגין יום שבתון זה (בתנאי שעבד אצל המעביד לפחות 14 יום רצופים סמוך ליום זה).

חוק מיסוי תשלומים בתקופת בחירות קובע כללי מיסוי מיוחדים לשכרו של עובד שעבד ביום הבחירות או לפניו בפעילות הקשורה לבחירות.

לקראת הבחירות לכנסת ה-17, שנערכו בחודש ינואר 2003, פירסמה ועדת הבחירות המרכזית את רשימת השירותים הציבוריים אשר יפעלו כסדרם ביום הבחירות:

 1. שירותי תחבורה, חניונים ותחנות דלק;
 2. בתי אוכל ומסעדות, בתי קפה וקיוסקים, בתי מלון ופנסיונים;
 3. מפעלי חרושת וחקלאות שתהליכי הייצור בהם מתנהלים ברציפות;
 4. שירותי התקשורת;
 5. מפעלי מים וחשמל;
 6. אספקת דלק והעברתו;
 7. תיאטרונים, בתי קולנוע ובתי שעשועים אחרים;
 8. עיתונות, רדיו וטלוויזיה;
 9. הובלת לחם, פירות, ירקות ותוצרת חלב, ביום הבחירות עד השעה 11:00 לפני הצהריים;
 10. חנויות לממכר מזון בין השעות 6:00 בבוקר עד 12:00 בצהריים (עד 6 שעות);
 11. אפיית לחם וייצור מוצרי חלב;
 12. כוחות הביטחון ושירותי ההצלה למיניהם;
 13. שירותי קבורה.
 14. שירותים הפועלים בימי שבת וחג במתכונת מיוחדת, יפעלו באותה מתכונת ביום הבחירות.

עובד בשירותים ציבוריים אלה שהועסק ביום הבחירות זכאי בעד עבודתו לשכר רגיל, ובנוסף לכך השכר שהיה משולם לו אלמלא עבד.