בסיס ידע

מילון לתנאי עבודה

בונוס - bonus

תשלום בלתי-קבוע הניתן בעקבות הישג מיוחד, כפרס על ההישג וכתמריץ לעתיד. בונוס ניתן לעובד מסוים, בגין תרומתו האישית, לקבוצת עובדים, או לכל עובדי המפעל. כלי נפוץ למתן בונוס הוא תוכנית שיתוף ברווחים

לעתים מתקבלת ההחלטה על הענקת הבונוס בדיעבד, לאחר שהתבררו התנאים המצדיקים צעד זה, ולעתים נקבעים התנאים מראש, כדרך ליצירת גמישות בגובה השכר, גמישות שיש בה התאמה אוטומטית לתקופות שגשוג ולתקופות שפל. יחד עם התקווה לקבלת הבונוס גלומה בו הידיעה שהעובד אינו נמצא בחממה, אלא חשוף לקשיים שהמעסיק עלול להיתקל בהם בכלכלת השוק.