בסיס ידע

מילון לתנאי עבודה

בדיקה רפואית - medical examination

תהליך הקליטה של עובד חדש כולל פעמים רבות דרישה לבדיקה רפואית כתנאי להעסקת העובד. הדרישה נובעת מצורך של המעביד או מחובה המוטלת עליו בחוק. הבדיקה מתבצעת לפני תחילת העבודה או במהלך חודשי העבודה הראשונים, ולה שתי מטרות: 

  • לוודא שמצבו הבריאותי של העובד הולם את עיסוקו. על בדיקה זו להיות רלבנטית לעיסוק הספציפי, ולה מטרות אחדות:                                                       
    -  הגנה על בריאותו של העובד: בעיסוקים מסוימים נחשף העובד לסיכונים שונים, והבדיקה באה לוודא את כושרו לעמוד בסיכונים אלה. דוגמה לכך מופיעה בחוק עבודת הנוער, הדורש בדיקה רפואית של הנער קודם לתחילת העסקתו.

    - הגנה על הציבור: בעיסוקים שבהם מחלה של העובד עלולה לפגוע בציבור המשתמש בשירותיו של העובד, נדרשת בדיקה רפואית שתמנע סיכון זה.

    משיקולי חוסר רלבנטיות קובע חוק שוויון ההזדמנויות בעבודה שאין לדרוש ממועמד לעבודה או מעובד את פרטי הפרופיל הצבאי שלו.

  • לקבוע את מצבו הבריאותי של העובד לשם קביעת זכויותיו בביטוח פנסיוני. הצטרפות לביטוח מנהלים או הגדלה משמעותית של סכום הביטוח (כתוצאה מגידול בשכר) מלווים בבדיקה רפואית שעורכת חברת הביטוח.

חוק עבודת נשים מעניק לעובדת בהריון זכות להיעדר מעבודתה לשם בדיקות רפואיות הקשורות בהריון, וחוק דמי מחלה (היעדרות עקב הריון ולידה של בת-זוג) מתיר לבן זוגה של העובדת ההרה להיעדר, על חשבון מכסת ימי המחלה שלו, כאשר הוא מלווה את בת זוגו לבדיקות רפואיות הקשורות בהריון.