בסיס ידע

מילון לתנאי עבודה

בדיקה רפואית שנתית - yearly physical examination

בדיקה רפואית מקיפה של העובד המתבצעת אחת לשנה וממומנת במלואה או בחלקה על-ידי המעביד. בעיסוקים שבהם קיים סיכון לבריאות העובד נדרשת בדיקה כזו, ובשנים האחרונות החלה להתפתח בישראל בדיקה כזו כהטבה לעובדים בכירים.