בסיס ידע

מילון לתנאי עבודה

ארוחות - meals

חוק הגנת השכר מתיר לתת לעובד חלק משכרו בצורה של ארוחות במקום העבודה, ובתנאי שהשווי המיוחס לארוחות אלה לא יעלה על המקובל בשוק. במפעלים רבים אכן קיימת מסעדה שמספקת ארוחות מוזלות לעובדי המפעל, וכן מקובלת השיטה של מתן שוברים למסעדות הסמוכות למקום העבודה. במקרים רבים ניתנות הארוחות חינם, או תמורת ניכוי חודשי נמוך ביותר משכרו של העובד. ערכה של ההנחה במחיר הארוחה (כלומר ההפרש בין שווי הארוחה ובין מחירה לעובד) חייב במס.