בסיס ידע

מילון לתנאי עבודה

ארגון לומד - learning organization

מקום עבודה שבו העובדים רוכשים באופן שיטתי ומתמיד ידע חדש, המשמש אותם לשיפור עבודתם: שיפור תהליכי העבודה ושיפור המוצר או השירות שמספק הארגון. 

בארגון הלומד מוטמעת הלמידה לצורותיה השונות בתרבות הארגונית, והיא משמשת לשמירת ערכו של ההון האנושי ולהשבחתו. כלים לניהול ידע משמשים ליצירת ידע חדש, שימורו והפצתו בארגון.