בסיס ידע

מילון לתנאי עבודה

ארגון ארצי - nationwide association

איגוד מקצועי הפועל במסגרת ההסתדרות הכללית, ובו מאוגדים עובדים המועסקים אצל מעסיק אחד אשר לו מתקנים רבים ברחבי הארץ. דוגמאות: ארגון עובדי חברת החשמל, ארגון עובדי מקורות. לארגון ארצי יש סמכות לחתום על הסכם קיבוצי.