בסיס ידע

מילון לתנאי עבודה

אקלים ארגוני - organizational climate

מערכת של ערכים ודעות המשותפים לכל העובדים במפעל מסוים, אודות התנהגותם של אנשים בעבודה והיעדים החשובים במסגרת זו. בגורמים המרכיבים את האקלים הארגוני נכללים התמיכה החברתית לה זוכה העובד, הפער המעמדי בין מנהלים לעובדים, רמת היזמות של העובדים, מידת שיתוף הפעולה והתחרותיות שבין עובדי הארגון ועוד. 

לאקלים הארגוני השפעה על הנעת העובד, שביעות רצונו ויציבותו בעבודה. אחדים מרכיבי השכר משמשים לגיבושו של אקלים ארגוני הרצוי להנהלה. שיתוף ברווחים, למשל, מדגיש את חשיבותה של הרווחיות לעתיד המפעל, ומגביר את הגישה התחרותית של העובדים.