בסיס ידע

מילון לתנאי עבודה

אפליית שכר - wage discrimination

תשלום שכר שונה לעובדים המבצעים עבודה שווה, עקב מין העובד, הגזע אליו הוא משתייך, גילו וכדומה. חוק שכר שווה לעובדת ולעובד אוסר אפליית שכר עקב מין העובד. שאלה מרכזית העולה בניסיון למנוע אפליית שכר היא הגדרתה של עבודה שווה. ניתוח עיסוקים מאפשר להראות שוויון בין שתי משרות ולהצדיק שכר שווה למועסקים בשתי המשרות. צעד מרחיק לכת למניעת אפליית שכר הוא השוואת השכר על בסיס עבודה שוות ערך