בסיס ידע

מילון לתנאי עבודה

איגוד ארצי - nationwide union

במסגרת ההסתדרות הכללית, איגוד מקצועי המאגד עובדים בעלי מקצוע משותף. בקטגוריה זו נכללים, למשל, העובדים הסוציאליים, פועלי הדפוס ופועלי תעשיית היהלומים.