בסיס ידע

מילון לתנאי עבודה

אחוז מס שולי - marginal rate of income tax, marginal income tax bracket

שיעור מס הכנסה שבו חייב השקל האחרון במשכורת העובד (שהוא בדרך-כלל אחוז המס הגבוה ביותר שחל על משכורת זו). בישראל נקבע אחוז המס השולי בעיקר לפי מדרגות המס. אחוז המס השולי החל על כל עובד ואחוז המס השולי המרבי מהווים אינדיקטורים לנטל המס.

בשנת 1986 הוביל נשיא ארצות הברית, רונלד ריגן, מהלך של הקטנה משמעותית של המס השולי המרבי, ובעקבותיו הלכו מדינות רבות. בישראל טבע שר האוצר דאז, משה נסים, את הכלל הנודע "עיקר ממונו של אדם בידו", והוריד את שיעור המס השולי המרבי מ-60% ל-48%. בשנים 2003 עד 2011 נערכה הורדה הדרגתית של שיעור המס השולי בישראל, אך בשנת 2012 הוא שב ועלה ל-48%.

הדרישה שאחוז המס השולי יהיה פונקציה לא יורדת של ההכנסה (כלומר שהמס יהיה מס פרוגרסיבי) היא דרישה בסיסית, כמעט מובנת מאליה, ממערכת מס תקינה. למרות זאת, היו מצבים שבהם פקודת מס הכנסה לא קיימה דרישה זו, וכתוצאה מכך נגרמו עיוותים בולטים בחישוב המס.