בסיס ידע

מילון לתנאי עבודה

אורך שבוע העבודה - length of workweek

אורכו של שבוע העבודה מושפע משני גורמים: מספר ימי העבודה בשבוע (בדרך-כלל חמישה או שישה ימים) ומספר שעות העבודה ביום.

חוק שעות עבודה ומנוחה מגביל את אורכו של שבוע העבודה הרגיל ל-45 שעות, עליהן ניתן להוסיף עבודת שעות נוספות בהתאם למגבלות שבחוק. בהסכם קיבוצי כללי ובצו הרחבה שהוצא לו (בתוקף מחודש יולי 2000) נקבע אורך שבוע העבודה ל-43 שעות בלבד. בתעשייה קרוב מספר שעות העבודה בשבוע למקסימום זה, ואילו בענפי השירותים מקובל מספר שעות עבודה נמוך יותר: 40 שעות בשבוע ואף פחות.

בשלושים השנים האחרונות הולכת וגוברת המגמה של מעבר משבוע עבודה בן שישה ימים לשבוע עבודה בן חמישה ימים, מגמה שהתחילה בענפי האלקטרוניקה והמחשבים, והתפשטה גם לענפי תעשייה אחרים ואף לענפי השירותים. 

לצו הרחבה בדבר הנהגת שבוע עבודה מקוצר במגזר העסקי.
לצו הרחבה בדבר קיצור שעות העבודה השבועיות.