בסיס ידע

מילון לתנאי עבודה

אובדן כושר עבודה - loss of working capacity

מצב שבו אין העובד מסוגל להמשיך ולעבוד, עקב תאונה או מחלה. מקורות אחדים נועדו לאפשר לעובד להמשיך ולפרנס את עצמו ואת משפחתו במקרה של אובדן כושר עבודה:

התנאים המזכים בפיצוי עקב אובדן כושר עבודה, כגון אובדן מוחלט של הכושר לעבוד (total permanent isability), אובדן כושרו של העובד לעבוד במקצועו וכדומה, נקבעים באופן שונה בכל אחת מהתוכניות דלעיל.