בסיס ידע

מילון לתנאי עבודה

אגף שוק ההון, ביטוח וחיסכון - Capital markets, Insurance & Savings Division

אגף במשרד האוצר העוסק בפיקוח וברישוי לשוק ההון, ביטוח וחיסכון. לענייננו מפקח האגף על פעולתן של החברות לביטוח חיים, קרנות הפנסיה, קופות הגמל וקרנות ההשתלמות.

לאתר אגף שוק ההון, ביטוח וחיסכון