בסיס ידע

מילון לתנאי עבודה

אבטלה סמויה - hidden unemployment, concealed unemployment

מצב שבו יש עודף מועסקים במקום העבודה, ולכן אין כוח העבודה מנוצל כראוי. סיבות עיקריות להיווצרות אבטלה סמויה: