בסיס ידע

מילון לתנאי עבודה

אבטלה כרונית - chronic unemployment

אבטלה שהסובל ממנה אינו מסוגל להשתלב בשוק העבודה, ולכן נשאר בלתי מועסק במשך חודשים רבים.

פעמים רבות מיוחסת אבטלה כרונית למגבלותיו של המובטל, שמונעות ממנו השתלבות בשוק העבודה: חוסר השכלה, כישורים שעבר זמנם יחד עם חוסר יכולת לעבור הסבה מקצועית, או חוסר עניין בחיי עמל. שנת 2002 מציגה בפנינו גורם שונה לאבטלה כרונית: מיתון עמוק, שהופך את ההצטרפות למעגל המועסקים לבלתי אפשרית גם לעובדים המעונינים בעבודה בכל מאודם ויש להם את כל הכישורים הנחוצים.

גורמים נוספים המאיימים להפוך את האבטלה הכרונית לחלק בלתי נפרד משוק העבודה הם המיכון והגלובליזציה, שתי מגמות ההולכות ומתגברות ומביאות לאובדנן של משרות רבות.